Pelety

eco-energyNaše pelety sa vyrábajú  z obilnej slamy. Majú čisto biologický pôvod a sú vyrábané z ekologického trvalo obnoviteľného zdroja. Jednoznačne je možné tento druh paliva považovať za palivo budúcnosti chrániace životné prostredie. 

Pelety predstavujú obnovitelný zdroj energie, a považujú sa preto za palivo budúcnosti.

Pri ich spaľovaní totiž nedochádza k zvyšovaniu emisií skleníkových plynov, pretože emise CO2 vznikajúce pri spaľování sú pohlcované pomocou procesu fotosyntézy. Pri tomto procese vzniká len minimálne množstvo popola, ktoré je možné naviac využiť ako hnojivo, ktoré prinavráti pôde potrebné živiny (vyčerpané napr. pri pestovaní obilnín). V tomto kolobehu sa teda prejavuje princíp plne obnoviteľného zdroja energie.

Vlastnosti peliet :

 • Priemer – 8 mm
 • Výhrevnosť 1 – 17,119 MJ/kg pri vlhkosti peliet 0,2 % - referenčné merania podľa STN normy
 • Výhrevnosť 2 – 15,397 MJ/kg pri vlhkosti peliet 6,87 %
 • Ekologický aspekt – približne 100x menej síry ako pri spalovaní hnedého uhlia
 • Ekonomická efektivita – približne 50 % nižšie náklady ako pri spaľovaní zemného plynu
 • Obsluha pri vykurovaní – automatické dávkovanie peliet zo zásobníka do kotla a riadená regulácia procesu spaľovania
 • Odpad (popol) – 5,3 %, popol je možné použiť ako hnojivo na záhradkách, kompostoviskách,

Proces výroby :

Pelety sú vyrábané z domácich zdrojov poľnohospodárskej produkcie. Technológia výroby peliet spočíva v zomletí slamy na jemnú frakciu, ktorá sa následne lisuje do tvaru valcov pri tlaku 280-290 KPa. Pelety neobsahujú žiadne rastlinné zvyšky a iné aditíva. Pri výrobe sa používa výhradne čistá drť, bez pridania lepidiel a iných pojív a ztmelovacích materiálov.

Výhody peliet :

graf

 • Ekologické topné médium
 • Zdravotne nezávadné topné médium
 • Čisto prírodný materiál
 • Trvalo obnovitelný zdroj
 • Nezávislý zdroj od dovozu
 • Cenotvorba nespadá pod réžiu monopolov
 • Ľahká skladovateľnosť, preprava a manipulácia
 • Komfort vykurovania
 • Domáca produkcia – krajina pôvodu SR
 • Cenovo výhodné topné médium

Pelety z našej produkcie majú 2 násobne vyššiu hustotu ako tvrdé palivové drevo.

Obsah vlhkosti slamených peliet je do 8 %. Pri horení sa netvorí žiadny dym, minimálne sadze. Pri horení sa nevytvára tzv. dymový smog, ako je to v prípade mokrého dreva alebo uhlia. Pelety počas horenia nepraskajú, nevydávajú žiadne zvuky.

Odporúčané vykurovacie zariadenia a ich využitie

Všetky výhody pri kúrení s našimi peletami je možné dosiahnuť pri spaľovaní v kotloch na ústredné vykurovanie určených na spaľovanie peliet. Pelety sú v porovnaní s iným tuhým vykurovacím médiom určené pre kotly s automatickým regulovaným dávkovačom a riadeným procesom horenia. Pri investícii do vykurovacieho zariadenia je potrebné vždy zvážiť všetky aspekty vykurovacieho systému a vybrať vhodné vykurovacie médium.  Kotly na spaľovanie našich peliet majú uplatnenie pri vykurovaní rodinných domov, chát, podnikateľských prevádzok, bytových domov, ubytovní, hotelov, penziónov. Inštalácia kotla na spaľovanie peliet je technicky nenáročná, vyžaduje existenciu ústredného vykurovacieho systému. Tento vykurovací systém je vhodný do oblasti s miernym klimatickým pásmom ako aj do horských oblasti. V prípade záujmu Vám zabezpečíme cenovú ponuku s najvhodnejším riešením pre inštaláciu kotla na spaľovanie peliet.

Pelety je možné spaľovať aj v krboch, kachliach, samostatných pieckach, kotloch na tuhé palivo (drevo, uhlie) používané na ústredné vykurovanie. Naše pelety sú ale predovšetkým určené hlavne pre kotly (ústredné kúrenie) na tuhé palivo s automatickým dávkovačom peliet, čím sa zvyšuje užívateľský komfort pri kúrení.

Pri kúrení peletami odporúčame riadiť sa návodom na obsluhu v zmysle odporúčaní výrobcu kotla, krbu, vykurovacieho zariadenia. Pelety v krboch a kotloch na tuhé palivo odporúčame pridávať na už rozhorené ohnisko. V prípade použitia peliet ako vykurovacieho média v iných ako odporúčaných kotloch na spaľovanie peliet môže byť účinnosť vykurovania nižšia, čo je spôsobené absenciou regulovania procesu horenia – typické pre krby a kotle pre tuhé palivo, kde proces horenia nie je regulovaný.

Približný odhad ročnej spotreby peliet zo slamy pri miernych klimatických podmienkach – juh Slovenska – 5000 kg, sever Slovenska okolo 7500 kg

Porovnanie energetickej výťažnosťi iných vykurovacích médií :

 • plyn – 34 MJ/m3
 • lignit – 8*14 MJ/kg
 • hnedé uhlie – 14-20 MJ/kg (v závislosti od kvality a vlhkosti)
 • čierne uhlie – 20-30 MJ/kg (v závislosti od kvality a vlhkosti)
 • grafit – 40 MJ/kg
 • palivové drevo 15/MJ/kg pri vlhkosti 15 %
 • palivové drevo vlhké 8-10 MJ/kg
 • ihličnaté drevo do 14 MJ/kg pri vlhkosti 15 %
 • dub – buk do 16,5 MJ/kg
 • vykurovací olej/nafta – 40-43 MJ/kg
 • slamenné pelety – 16,6 MJ/kg

Uskladnenie :

Pelety odporúčame skladovať  v uzavretých suchých priestoroch. Neodporúčame uskladňovať vo vlhkých priestoroch, vo vlhkom prostredí pelety môžu pohlcovať okolitú vlhkosť z prostredia, čím sa znižuje energetická účinnosť v procese vykurovania. Vlhké pelety môžu produkovať v začiatočnej fáze horenia mierny dym.

Neváhajte a objednajte si ešte dnes pelety za výhodné ceny!